Tải game Kiếm Thế Phong Thần

Liên hệ ngay với admin nếu bạn bị lỗi hay gặp vấn đề với tải game: messenger.com/t/101846625870322

Chú ý: Nếu đã có kiếm thế Zing vui lòng chỉ download Bản cài đặt 300MB để cài đặt nhanh hơn .

Bản Update máy chủ mới KiemThephongthan.net

Giải nén vào thư mục game KiemThephongthan.net đang chạy để trải ngiệm phiên bản mới nhất

Phiên bản hiện tại: 19.0

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
UPDATE-PHONGTHAN-v19.0 5MB Link Download (trực tiếp)

Bản cài đặt KiemThephongthan.net (Đã có cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
KIEMTHEPHONGTHAN 1.1Gb Link Google (Nhanh Hơn)

Bản FULL cài đặt KiemThephongthan.net (Chưa cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
KIEMTHEPHONGTHAN 8Gb Link Google

Tools hỗ trợ

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết
AutoPk 1MB Link Download (trực tiếp)
Yahoo (Fix lỗi Engine.dll) 10MB Link Download (trực tiếp)
UltraViewer (hỗ trợ lỗi) 1MB Link Download (trực tiếp)
Winrar phần mềm giải nén 1MB Link Download (trực tiếp)Kiếm Thế Phong Thần © kiemthephongthan.net